Please wait
लोड हुँदैछ...

समस्याको व्याख्या गर्न मद्दत गर्नको लागि कृपया 5 फोटोहरू, भिडियो वा अडियो फाईलहरू (अधिकतम: 30mb प्रत्येक) थप्नुहोस्।

फोटो, भिडियो वा अडियो अपलोड तपाईंको समस्या स्पष्ट मदत गर्न सक्छ र तपाईंको समस्या ढिलो समाधान अर्थ हुन सक्छ

घर-सम्पत्ति खाली छ

तपाईं एक खाली घर-सम्पत्ति विरुद्ध मुद्दा उठाउन गइरहेको हुनुहुन्छ। कब्जा भएको घर -सम्पत्तिमा किरायादार तर्फबाट मुद्दा उठाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

*जस्तै पार्किंग प्रतिबन्ध वा वैन लागि सीमित पहुँच

या